Nabízíme výzkum v oblasti rodinné historie: 

♦  zpracování osobního rodokmenu,

♦  genealogické rešerše - výpisy z gruntovních a pozemkových

    knih,

♦  přepis textů z kurentu,

♦  poradenství.

  

 

Ceník:

200,- Kč za vyhledání každého jednotlivého záznamu v případě rozrodů a vývodů z předků, vše projednáváno předem podle přání a požadavků klienta.

Za vyhledání otcovské nebo mateřské rodové linie nabízíme konečnou paušální cenu 5000,- Kč za jednu linii + 1000,- Kč za výsledné textové a grafické zpracování. Kompletní studie bude obsahovat text s výsledky výzkumu, transkripci z kurentu a překlad nalezených matričních záznamů narození, svatby a úmrtí přímých mužských nebo ženských předků a jejich manželek či manželů a výpisy z pozemkových knih nebo soupisů poddaných (minimálně 25 matričních nebo pozemkových záznamů). V ceně je zahrnuto dopravné do Státního oblastního archívu a AHMP v Praze, MZA v Brně, v případě použití automobilu (obecní úřady, oblastní a okresní archivy) je jízdné 4,- Kč/km.

400,- Kč za hodinu poradenské činnosti.

Přepisy 200,- Kč za 1 stránku pozemkové knihy, 40,- Kč za 1 matriční záznam.

 

 

 

        

Mgr. František Fortin

člen ČGHS v Praze

Mgr. Martina Aujeská

členka MGHS v Brně


Svépomoci 261
Praha 5
777661793
66042216