Základní typy výzkumu 

  • otcovská nebo mateřská linie – vyhledávají se jednotlivé generace otců, nositelů rodového příjmení nebo matek, nositelek rodové paměti a zvyklostí
  • rozrod – složitá forma výzkumu, kdy se vychází od jednoho předka a sledují se všichni jeho potomci
  • vývod z předků – obsahuje všechny předky výchozí osoby, u tří generací 14 osob, u šesti 126 osob

Zdroje (většina archiválií je uložena v sedmi Státních oblastních archivech nebo v některém z okresních archivů, případně Národním či Vojenském historickém archivu v Praze)

  • církevní fondy  - matriční záznamy narození, oddání, úmrtí, zkoušky snoubenců, farní kroniky
  • vrchnostenské fondy – gruntovní a pozemkové knihy, urbáře, soupisy poddaných
  • soupisy obyvatelstva – berní rula, katastry tereziánský, josefský a stabilní, sčítání obyvatelstva
  • fondy obcí a cechů – kroniky a různé osobní doklady obyvatel, jako domovní listy, pracovní knížky, svatební smlouvy, policejní přihlášky
  • fondy škol - vysvědčení a školní matriky
  • vojenské fondy  - kmenové listy vojáků z povolání
Mgr. František Fortin

člen ČGHS v Praze

Bc. Iva Fortin


Svépomoci 261
Praha 5
+420777661793
66042216
frantisek.fortin