Nabízíme výzkum v oblasti rodinné historie: 

♦  zpracování osobního rodokmenu,

♦  genealogické rešerše - výpisy z gruntovních a pozemkových

    knih,

♦  přepis textů z kurentu,

♦  poradenství.

 

Ceník:

250,- Kč za vyhledání každého jednotlivého záznamu v případě rozrodů a vývodů z předků, vše projednáváno předem podle přání a požadavků klienta.

Za vyhledání otcovské nebo mateřské rodové linie nabízíme paušální cenu 5500,- Kč (minimálně 22 matričních nebo pozemkových záznamů), jinak se konečná cena počítá podle počtu nalezených matričních záznamů (narození, svatby a úmrtí přímých mužských nebo ženských předků a jejich manželek či manželů a výpisů z pozemkových knih nebo soupisů poddaných)  + 1000,- Kč za výsledné textové a grafické zpracování. Kompletní studie bude obsahovat text s výsledky výzkumu, transkripci z kurentu a překlad nalezených záznamů. V ceně je zahrnuto dopravné do Státního oblastního archívu a AHMP v Praze (matriky), v případě použití automobilu (obecní úřady, oblastní a okresní archivy, patrimoniální fondy) je jízdné 4,- Kč/km.

400,- Kč za hodinu poradenské činnosti.

Přepisy 250,- Kč za 1 stránku pozemkové knihy, 50,- Kč za 1 matriční záznam.

 

 

        

Mgr. František Fortin

člen ČGHS v Praze

Bc. Iva Fortin


Svépomoci 261
Praha 5
775542213
45904898
frantisek.fortin